Giỏ hàng

3 mẹo cần biết khi xài iPhone

   Trung tâm điều khiển trên iPhone không giới hạn các nút điều khiển, do đó bạn có thể xoá các điều khiển không dùng tới hoặc thêm nhiều nút điều khiển mới. Điều này sẽ tăng thêm tiện ích cho việc truy cập và quản lý các chức năng khác nhau trên iPhone.

Trong ứng dụng Cài đặt, vào Trung tâm điều khiển. Tại mục Điều khiển được bao gồm

  • Xoá các điều khiển bạn không dùng đến bằng cách nhấn vào biểu tượng ‘-’, chọn Xoá.
  • Thêm các điều khiển bằng cách nhấn vào biểu tượng ‘+’ ở mục Điều khiển khác.

   Ngoài việc thêm/xoá các điều khiển, chúng ta còn có thể sắp xếp chúng theo ý thích. Để làm được điều này, vô lại Trung tâm điều khiển  Cài đặt.
Tại danh mục các điều khiển được chọn để hiển thị, bấm giữ vào dấu 3 gạch ở bên phải mỗi điều khiển, chúng ta có thể kéo chúng theo thứ tự mong muốn.

   Hầu hết các điều khiển trong Trung tâm điều khiển đều hỗ trợ Haptic Touch. Nhấn và giữ một điều khiển bất kỳ để mở rộng tính năng.

Ví dụ:

  • Nhấn và giữ nút điều khiển WiFi 2 lần liên tiếp, bạn có thể chuyển đổi giữa các mạng.
  • Nhấn và giữ điều khiển đèn pin, chúng ta có thể tùy chỉnh độ sáng của đèn.
  • Sử dụng haptic touch trên điều khiển độ sáng, chúng ta có thể truy cập vào các nút chuyển đổi chế độ tối, Night Shift và True Tone.
Facebook Youtube Top