Giỏ hàng

Kích hoạt tính năng 3D touch trên iPhone 7

   3D touch là tính năng mới trên iPhone giúp cho bạn sử dụng được nhiều tính năng được truy cập nhanh của ứng dụng hơn.

   Cách kích hoạt tính năng 3D touch trên iPhone 7 như sau:

   Bước 1: Bạn vào cài đặt.

Chọn cài đặt

   Bước 2: Bạn chọn cài đặt chung.

Vào cài đặt chung

   Bước 3: Bạn chọn trợ năng.

Chọn trợ năng

   Bước 4: Bạn vào 3D Touch.

Vào 3D Touch

   Bước 5: Bạn chọn kích hoạt tính năng lên.

Kích hoạt 3D Touch

   Như vậy là đã hoàn tất quá trình thiết lập, chúc các bạn thành công.

Facebook Youtube Top