Giỏ hàng

Chụp Zoom 2X trên Samsung Galaxy Note 8

   Chụp Zoom 2X giúp bạn lấy được hình ảnh ở xa mà không bị mất nét quá nhiều.

   Chụp Zoom 2X trên Samsung Galaxy Note 8 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào máy ảnh.

Bước 1: Vào máy ảnh.

Vào máy ảnh.

Bước 2: Chọn chế độ 1X để chuyển qua 2X.

Bước 2: Chọn chế độ 1X để chuyển qua 2X.Chọn chế độ 1X để chuyển qua 2X.

Chọn chế độ 1X để chuyển qua 2X.

   Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

Facebook Youtube Top